Witamy w JELCZ Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Rada Nadzorcza spółki Jelcz Sp. z o.o.

działając na podstawie §13 ust. 1 i § 24 ust. 4 lit. a) Umowy Spółki,

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Jelcz Spółka z o.o. (dalej "Spółka")

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.


Dokumenty do pobrania:

- ogłoszenie kwalifikacyjne

- klauzula informacyjna

- formularz oświadczenia

- zgoda dane osobowe

Zgodnie z treścią Uchwały Rady Nadzorczej nr 72/IV/2019 Jelcz Sp. z o.o. z dnia 07.08.2019r. informujemy, że wydłużeniu ulega termin przyjmowania zgłoszeń Kandydatów. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 15.00, w terminie do dnia 6 września 2019 r, w siedzibie Spółki. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki, tj. 6 września 2019 r. godz. 15.00.

 


 

 


 

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W dniu 18 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza spółki Jelcz sp. z o.o. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne i podjęła uchwały o wyborze:


1) Pana Leona Szuturmy na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki,
2) Pana Dominika Gerbszta na stanowisko Członka Zarządu Spółki,
- na VIII kadencję Zarządu Spółki w latach 2019-2022.

Rada Nadzorcza zakończyła postępowanie bez wyłonienia kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Spółki.

 

 


JELCZ Sp. z o.o.  została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej w dniu 30.11.2000r. pod nazwą "Komponenty Jelcz". Działalność gospodarczą rozpoczęła 1 lipca 2001r.

Spółka powstała w wyniku przekształceń kapitałowych Zakładów Samochodowych JELCZ S.A., producenta znanych w Polsce autobusów, samochodów ciężarowych i samochodów pożarniczych marki JELCZ.

JELCZ Sp. z o.o. jest właścicielem praw do marki JELCZ, wszystkich znaków towarowych oraz całości praw do dokumentacji technicznej i produkcji pojazdów marki JELCZ wytworzonych począwszy od 1952r.

 Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • marketing,rozwój, techniczne przygotowanie, produkcja i sprzedaż samochodów ciężarowych marki JELCZ
  • produkcja i sprzedaż części zamiennych do pojazdów użytkowych marki JELCZ,
  • marketing, techniczne przygotowanie, produkcja i sprzedaż usług dla:

             - rynku producentów pojazdów użytkowych kołowych i szynowych,

             - producentów maszyn, urządzeń dla rolnictwa i budownictwa,

             - producentów sprzętu AGD i sprzętu elektrotechnicznego

W 2007r. Spółka uzyskała koncesję nr B001/2007 na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (na 50 lat).

W październiku 2012r. Spółka uzyskała uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu żurawi przenośnych i urządzeń technicznych do manipulacji kontenerami (hakowych systemówzaładowczych) zamontowanych na uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym SZ RP-DECYZJA NR 4U70-01/WDT/UTB/12 SZEFA WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO Z 12.10.2012r. 

Obecnie zatrudniamy ponad 600 pracowników, z czego 72% stanowią pracownicy w produkcji.
Dysponujemy maszynami CNC do obróbki mechanicznej metali i obróbki tłocznej blach, wykwalifikowaną kadrą oraz ponad 65 letnim doświadczeniem w branży samochodowej i metalowej.
Klientom gwarantujemy spełnienie oczekiwań dotyczących jakości produktów i usług oraz warunków ich pozyskania.

 

  

 

 

© 2001 - 2019 JELCZ Sp. z o.o. All rights reserved. created by WROgroup.pl