Badania Przemysłowe

Zunifikowana platforma samochodów specjalnych marki JELCZ - dużej ładowności o wysokiej mobilności z kabinami dla użytkowania

w strefach zagrożeń terrorystycznych i środowiskowych

Zapytanie ofertowe dot. usługi badawczej dotyczącej prac koncepcyjnych i badawczych podwozi i kabin pojazdów wieloosiowych w ramach projektu „Zunifikowanej platformy samochodów specjalnych marki JELCZ - dużej ładowności o wysokiej mobilności z kabinami dla użytkowania w strefach zagrożeń terrorystycznych i środowiskowych”

Termin nadsyłania formularzy ofertowych wraz z załącznikami upływa 26.06.2017 r.

 Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe.pdf

  2. Załaczniki do zapytania ofertowego.zip

 Zapytania ofertowe dotyczące wyboru:
 
1. Konsultanta ds. identyfikacji wymagań oraz założeń konstrukcyjno - eksploatacyjnych platform i pojazdów specjalnych o wysokiej mobilności Zapytanie_Konsultant
 
2. Specjalisty ds. projektowania i opracowania numerycznych modeli obliczeniowych struktur nośnych kabin i podwozi pojazdów specjalnych o wysokiej mobilności Specjalista_Projektowanie
 
3. Specjalisty ds. symulacji statycznych stanu wytężenia i deformacji struktury nośnej modeli obliczeniowych struktur nośnych kabin i podwozi pojazdów specjalnych o wysokiej mobilności Specjalista_Symulacje
 
4. Specjalisty ds. symulacji dynamicznych i zmęczeniowych stanu wytężenia struktury nośnej modeli obliczeniowych struktur nośnych kabin i podwozi pojazdów specjalnych o wysokiej mobilności Specjalista_Symulacje_dyn
 
5. Specjalisty ds. badań wytrzymałościowych i testów dynamicznych elementów struktur nośnych kabin i podwozi platformy samochodów specjalnych o wysokiej mobilności Specjalista_Badania
 
Umowa warunkowa Umowa_Warunkowa

Wyniki Postępowań

 

© 2001 - 2018 JELCZ Sp. z o.o. All rights reserved. created by WROgroup.pl