Samochody ciężarowe

Samochody ciężarowe marki JELCZ spełniają wymagania techniczne zawarte w :

Rozporządzeniu Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 974);

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.03.32.262), w tym dotyczącymi między innymi urządzeń i przyrządów umożliwiających kierowanie pojazdem, hamulców oraz dotyczącymi oświetlenia i wyposażenia pojazdu.

Przepisach dotyczących dokumentacji urządzeń techniki wojskowej – DUTW.

© 2001 - 2019 JELCZ Sp. z o.o. All rights reserved. created by WROgroup.pl