Jakość

Spółka JELCZ wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością oparty na normach PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001. Posiadamy także certyfikowany system spawalniczy na zgodność z normami EN ISO 3834-2. Utrzymujemy niecertyfikowany system jakości oparty o dokument AQAP 2110.

W ogłoszonej Polityce Jakości spółki deklarujemy priorytet dla jakości, przestrzeganie wymagań prawnych oraz dbałość o klienta. Wdrożenie i przestrzeganie zasad systemu pozwoliło nam uporządkować procesy zachodzące w spółce, nadzór nad nimi oraz właściwe reagowanie w sytuacjach nieprzewidzianych i trudnych.

IQNet

Misja Jakości

 

© 2001 - 2019 JELCZ Sp. z o.o. All rights reserved. created by WROgroup.pl