Rada Nadzorcza
RADA NADZORCZA
 
Adam Grzela
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 
Renata Stefaniuk
Wiceprzewodnicząca  Rady Nadzorczej
 
Piotr Migaj
Sekretarz Rady Nadzorczej
 
Adam Czyż

Członek  Rady Nadzorczej

Bernard Cichocki

Członek  Rady Nadzorczej

© 2001 - 2018 JELCZ Sp. z o.o. All rights reserved. created by WROgroup.pl