40 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

W czterdziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego władze miasta, radni i przedstawiciele spółki Jelcz Sp. z o.o. uczestniczyli w obchodach, zorganizowanych pod Krzyżem Solidarności, który mieści się przy budynku fabryki.

Podczas uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem, a w przemówieniach dominował apel o pielęgnowanie pamięci o bohaterach tamtych dni. Podkreślano także społeczną odpowiedzialność obecnych pokoleń za utrwalanie pamięci o tych wydarzeniach i okazywanie w ten sposób szacunku ofiarom stanu wojennego.

Uroczystość prowadził Bogusław Świerzko, przewodniczący NSZZ Solidarności w Jelcz Sp. z o.o.  W obchodach uczestniczyli: starosta Powiatu Oławskiego Zdzisław Brezdeń, Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice Bogdan Szczęśniak, zastępcy burmistrza Marek Szponar i Romuald Piórko, radni Krzysztof Woźniak, Ireneusz Stachnio i Jacek Załubski, mieszkańcy miasta oraz pracownicy firmy. Spółkę Jelcz Sp. z o.o. reprezentował Członek Zarządu Dominik Gerbszt.