KONTROLER JAKOŚCI PRODUKCJI

Opis stanowiska pracy

• wystawianie orzeczenia kontroli
• izolowanie braków zgodnie z obowiązującą instrukcją w tym zakresie,
• przeprowadzanie kontroli wyrywkowej na powierzonym odcinku pracy w celu wykrywania niedociągnięć i zapobiegania powstawaniu braków,
• sprawdzanie zgodności oznakowania kontrolowanych wyrobów z wymogami dokumentacji technicznej,
• sprawowanie nadzoru nad stanem powierzonych bądź używanych przyrządów pomiarowych i pomocniczych oraz racjonalne ich wykorzystywanie,
• współpraca w zakresie jakości produkowanych wyrobów z pracownikami służb technicznych obsługujących produkcję,

Oczekiwania wobec kandydatów:

• umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
• min. wykształcenie średnie techniczne,
• doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata,
• znajomość metodologii warsztatowej oraz umiejętność posługiwania się normami,
• znajomość zastosowania narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz umiejętność dokonywania pomiarów z ich użyciem (w tym mile widziana obsługa ramienia pomiarowego),

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne jest tutaj:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres Spółki:

JELCZ  Sp. z o.o.
Biuro Kadr i Wynagrodzeń
ul. Inżynierska 3
55 – 221 Jelcz – Laskowice

lub na adres mailowy : kadry@jelcz.com.pl

lub skorzystanie z formularza poniżej

FORMULARZ APLIKACYJNY