PRACOWNIK W DZIALE INWESTYCJI I REMONTÓW

Opis stanowiska pracy

• Uczestniczenie w procesie ofertowania, negocjacji cenowych oraz wyboru wykonawcy prac przy realizacji zadań   inwestycyjnych i remontowych
• Praca z dokumentacją techniczną i formalno-prawną inwestycji
• Znajomość przepisów Prawa Budowlanego i procedur postępowania administracyjnego przy wydawaniu pozwoleń na budowę, zgłoszeń
• Prowadzenia niezbędnej dokumentacji inwestycyjnej/remontowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
• Prowadzenia nadzoru inspektorskiego nad prowadzonymi pracami budowlanymi na obiekcie

Oczekiwania wobec kandydatów:

• Wykształcenie wyższe i min. 5 lat pracy na samodzielnych stanowiskach dozoru
• Inżynier budownictwa – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
• Udokumentowana przynależność do Izby Budowlanej
• Dodatkowym atutem kandydatów będą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
• Znajomość procedur przetargowych,
• Znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel
• Znajomość podstaw oprogramowania programu Norma (kosztorysowanie, korzystanie z danych kosztorysowych)
• Umiejętność planowania i analizowania danych
• Znajomość przepisów Prawa Budowlanego i procedur postępowania administracyjnego przy wydawaniu pozwoleń na budowę, zgłoszeń.
• Doświadczenie zawodowe na stanowisku

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne jest tutaj:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres Spółki:

JELCZ  Sp. z o.o.
Biuro Kadr i Wynagrodzeń
ul. Inżynierska 3
55 – 221 Jelcz – Laskowice

lub na adres mailowy : kadry@jelcz.com.pl

lub skorzystanie z formularza poniżej

FORMULARZ APLIKACYJNY