PRACOWNIK W DZIALE INWESTYCJI I REMONTÓW

Opis stanowiska pracy

• uczestniczenie w procesie ofertowania, negocjacji cenowych oraz wyboru wykonawcy prac przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
• praca z dokumentacją techniczną i formalno-prawną inwestycji,
• znajomość przepisów Prawa Budowlanego i procedur postępowania administracyjnego przy wydawaniu pozwoleń na budowę, zgłoszeń,
• prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycyjnej/remontowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• prowadzenie nadzoru inspektorskiego nad pracami budowlanymi obiektu

Oczekiwania wobec kandydatów:

• wykształcenie wyższe i min. 3 lata pracy na samodzielnych stanowiskach dozoru,
• doświadczenie zawodowe na stanowisku,
• Inżynier budownictwa – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
• udokumentowana przynależność do Izby Budowlanej,
• znajomość procedur przetargowych,
• znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel,
• znajomość podstaw oprogramowania programu Norma (kosztorysowanie, korzystanie z danych kosztorysowych),
• umiejętność planowania i analizowania danych,
• znajomość przepisów Prawa Budowlanego i procedur postępowania administracyjnego przy wydawaniu pozwoleń na budowę, zgłoszeń.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne jest tutaj:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres Spółki:

JELCZ  Sp. z o.o.
Biuro Kadr i Wynagrodzeń
ul. Inżynierska 3
55 – 221 Jelcz – Laskowice

lub na adres mailowy : kadry@jelcz.com.pl

lub skorzystanie z formularza poniżej

FORMULARZ APLIKACYJNY