Specjalista / Referent ds. kadr i płac

Opis stanowiska pracy:

 • bieżąca obsługa kadrowo-płacowa pracowników Spółki,
 • sporządzanie umów o pracę i dokumentacji dotyczącej ich rozwiązań,
 • prowadzenie rejestru terminowości badań okresowych pracowników, wystawianie skierowań na badania,
 • naliczanie wynagrodzeń za czas pracy i niezdolności do pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników Spółki z tytułu umowy o pracę,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz naliczanie składek ubezpieczeniowych i innych świadczeń  na rzecz pracowników,
 • dokonywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników oraz przekazywanie tych informacji do Urzędu Skarbowego,
 • naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i podatku od umów zleceń,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo- płacowej w systemie INFOR LN,
 • wystawianie pracownikom zaświadczeń oraz prowadzenie korespondencji zewnętrznych,
 • sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji i sprawozdań do instytucji zewnętrznych,
 • przygotowywanie zestawień/raportów na potrzeby Spółki.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • 3 lata doświadczenia w pracy w obszarze kadry-płace,
 • bardzo dobra znajomość kodeksu pracy,
 • praktyczna umiejętność naliczania wynagrodzeń,
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • znajomość kodeksu cywilnego  w części dot. umów cywilno-prawnych,
 • umiejętności analityczne, dokładność i dobra organizacja pracy własnej,
 • znajomość programu Płatnik,
 • mile widziana znajomość systemu INFOR LN

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne jest tutaj:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres Spółki:

JELCZ  Sp. z o.o.
Biuro Kadr i Wynagrodzeń
ul. Inżynierska 3
55 – 221 Jelcz – Laskowice

lub na adres mailowy : kadry@jelcz.com.pl

lub skorzystanie z formularza poniżej

FORMULARZ APLIKACYJNY