ODWOŁANIE PREZESA ZARZĄDU JELCZ SP. Z O.O.

Rada Nadzorcza Jelcz Sp. z o.o. w dniu 20 listopada 2020 r. odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Sławomira Kaletę i powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Pani Wioletcie Krawczyk-Namyślak, Członkowi Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.