Podpisanie umowy na 114 pojazdów w wersji skrzyniowej dla Sił Zbrojnych RP

W dniu 29 maja br. w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia w Warszawie doszło do oficjalnego podpisania umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a JELCZ Sp. z o.o. na dostawę samochodów dużej ładowności powiększonej mobilności w wersji skrzyniowej w latach 2019 – 2022. W imieniu spółki umowę podpisali pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Leon Szuturma i Członek Zarządu Dominik Gerbszt.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 114 samochodów JELCZ S662D.43 w wersji skrzyniowej, w tym 14 szt. w części gwarantowanej zamówienia oraz 100 szt. w ramach prawa opcji. Odbiorcą samochodów są głównie jednostki logistyczne wojsk operacyjnych.
Wartość umowy wynosi 111 464 487,18 zł brutto, w tym 13 506 628,68 zł przypada na zamówienie gwarantowane, a 97 957 858,50 zł na prawo opcji.
Nasza Spółka do dnia dzisiejszego wyprodukowała dla Sił Zbrojnych RP łącznie ponad 700 pojazdów JELCZ 662D.43 różnych wersji zabudowy, które są wykorzystywane do zadań operacyjnych, logistycznych i szkoleniowych w kraju i poza jego granicami.
Samochód dużej ładowności powiększonej mobilności JELCZ S662D.43 przeznaczony jest do transportu ładunków luzem, spaletyzowanych lub przewożonych w kontenerze. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosi 25 ton. Samochód może współpracować z przyczepami o masie całkowitej do 19 ton tworząc zestawy o dopuszczalnej masie całkowitej do 40 ton.