WIZYTA PRZYSZŁYCH ATTACHE OBRONY

11 maja w siedzibie Spółki odbyła się wizyta studyjna oficerów kandydujących na Attache Obrony z Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej Akademii Sztuki Wojennej. W spotkaniu wzięła udział Pani Wioletta Krawczyk-Namyślak, p.o. Prezes Zarządu.

Na otwarcie spotkania przedstawiciel Biura Handlowego spółki zaprezentował gościom ofertę  produktową dedykowaną  Polskim Siłom Zbrojnym. Następnie oficerowie z Akademii Sztuki Wojennej w towarzystwie Dyrektora Biura Produkcji odwiedzili halę produkcyjną, gdzie zapoznali się z potencjałem przedsiębiorstwa i pojazdami produkowanymi w ramach kluczowych i najbardziej zaawansowanych technologicznie programów realizowanych na potrzeby polskiej armii, m.in. WISŁA oraz JAK. Finałem spotkania była wizyta przyszłych przedstawicieli Służby Dyplomatycznej w Izbie Historii Marki JELCZ, gdzie oficerom przybliżona została ponad półwieczna historia zakładu, mającego kluczowy wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój regionu.