Zakończenie remontu wejścia głównego

Po kilku miesiącach prac został ukończony remont wejścia głównego do budynku Spółki. Dzięki realizacji tej inwestycji dawne wnętrza wejścia głównego odzyskały swój walor estetyczny i funkcjonalny, stając się elegancką wizytówką naszej Spółki. Mamy nadzieję, że odnowione wejście będzie służyło naszym pracownikom i klientom przez długie lata.

Dziękujemy wszystkim pracownikom Wydziału Infrastruktury Biura Zarządzania Infrastrukturą za realizację tego istotnego dla Spółki przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Joanny Czyżewskiej Specjalisty ds. Inwestycji i Remontów, która z ramienia Spółki koordynowała i nadzorowała pracę wykonawców.