ZAPYTANIE OFERTOWE ELEKTRYKA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót remontowo-ogólnobudowlanych oraz instalacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zakup i dostawa urządzeń dla stacji transformatorowo-rozdzielczych oraz wykonanie prac instalacyjno-elektrycznych wraz z  wymaganymi właściwymi badaniami instalacji elektrycznych, włącznie z podłączeniem sieci i odbiorem wymaganym przez TAURON Polska Energia S. A. w ramach zadania „Wydzielenie, przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń stacji transformatorowych ST-1, ST-2, ST-3, ST-4 pod montaż urządzeń dla stacji transformatorowo-rozdzielczych, będących własnością Jelcz Sp. z o. o. wraz z przyłączem kablowym średniego napięcia od istniejącego złącza ZKSN Tauron Dystrybucja S. A.”

 

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Druk potwierdzenia odbycia wizji lokalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 – Dokumentacja