CERTYFIKATY

Spółka JELCZ wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością oparty o normę PN-EN ISO 9001:2015 oraz dokument standaryzacyjny AQAP 2110:2016.

W ogłoszonej Polityce Jakości deklarujemy priorytet dla jakości, przestrzeganie wymagań prawnych oraz dbałość o Klienta. Wdrożenie i przestrzeganie zasad systemu pozwoliło nam uporządkować procesy zachodzące w spółce, nadzór nad nimi oraz właściwe reagowanie w sytuacjach nieprzewidzianych i trudnych.