Administratorem danych osobowych jest Jelcz Sp. z o.o. (KRS: 0000015446). Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu zmierzającego do przyspieszania realizacji zobowiązań wobec klientów. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenie przetwarzania i wyrażenia sprzeciwu. Szczegóły https://jelcz.com.pl/rodo/#1624275633545-d5d5ebdb-bf51 Wyrażam zgodę ( zgoda wymagana )