O FIRMIE

JELCZ Sp. z o.o. została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej w dniu 30.11.2000r. pod nazwą “Komponenty Jelcz”. Działalność gospodarczą rozpoczęła 1 lipca 2001r.

Spółka powstała w wyniku przekształceń kapitałowych Zakładów Samochodowych JELCZ S.A., producenta znanych w Polsce autobusów, samochodów ciężarowych i samochodów pożarniczych marki JELCZ.

JELCZ Sp. z o.o. jest właścicielem praw do marki JELCZ, wszystkich znaków towarowych oraz całości praw do dokumentacji technicznej i produkcji pojazdów marki JELCZ wytworzonych począwszy od 1952r.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • marketing,rozwój, techniczne przygotowanie, produkcja i sprzedaż samochodów ciężarowych marki JELCZ
  • produkcja i sprzedaż części zamiennych do pojazdów użytkowych marki JELCZ,
  • marketing, techniczne przygotowanie, produkcja i sprzedaż usług dla:

– rynku producentów pojazdów użytkowych kołowych i szynowych,

– producentów maszyn, urządzeń dla rolnictwa i budownictwa,

– producentów sprzętu AGD i sprzętu elektrotechnicznego

W 2007r. Spółka uzyskała koncesję nr B001/2007 na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (na 50 lat).

W październiku 2012r. Spółka uzyskała uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu żurawi przenośnych i urządzeń technicznych do manipulacji kontenerami (hakowych systemów załadowczych) zamontowanych na uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym .

Dysponujemy maszynami CNC do obróbki mechanicznej metali i obróbki tłocznej blach, wykwalifikowaną kadrą oraz prawie 70 letnim doświadczeniem w branży samochodowej i metalowej.
Klientom gwarantujemy spełnienie oczekiwań dotyczących jakości produktów i usług oraz warunków ich pozyskania.

Zarząd

Marcin Runowicz
p.o. Prezes Zarządu

 

Krzysztof Biegaj
Członek Zarządu

Rada nadzorcza

Jarosław Robert Kudelski
Przewodniczący

 

Paweł Henryk Szczeszek
Wiceprzewodniczący

 

Mateusz Gutowski
Członek Rady

 

Stanisław Tomasz Sobieraj
Członek Rady

 

Adam Antoni Niedziałek
Członek Rady

Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy JELCZ Sp. z o.o. składa się z 57966 udziałów o łącznej wysokości 28.983.000 zł. Całość udziałów Spółki posiada HUTA STALOWA WOLA S.A.
JELCZ Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGZ S.A.

Z dniem 01.09.2014r została udostępniona dla zwiedzających Izba Historii Marki JELCZ zlokalizowana w obiekcie JELCZ Sp.  z o.o. w Jelczu-Laskowicach przy ul. Inżynierskiej 3.

Godziny otwarcia Izby Historii Marki JELCZ:

Poniedziałek –   1000 –  1300

Środa –               1000– 1300 

Czwartek –         1500 – 1800

Zwiedzanie Izby Historii Marki JELCZ przez grupy zorganizowane, jest również możliwe w innych terminach – po telefonicznym uzgodnieniu terminu z kustoszem – nr tel. 507 140 352.

Izba Historii Marki JELCZ składa się z czterech sal wystawowych i nawiązuje do Zakładowego Muzeum JZS mieszczącego się w dawnym wieżowcu JZS (BOT). W salach których umieszczono zarówno eksponaty prezentujące historię i rozwój marki JELCZ począwszy od powstania Jelczańskich Zakładów Samochodowych, po czasy współczesne Spółki JELCZ Sp. z o.o.

Obecna ekspozycja przedstawia:

Sala 1 – Historia i Ludzie

Przedstawiono tu historię okolicznych ziem od czasów słowiańskich poprzez okres II wojny światowej, do czasów powstania Jelczańskich Zakładów Samochodowych oraz udokumentowano wkład JZS w rozwój regionu i kraju.

Prezentowane są również zdjęcia osób tworzących historię zakładu- Dyrektorzy, Posłowie, Pionierzy i zasłużeni Pracownicy JZS oraz oficjalni goście. W Sali wystawione są sztandary organizacji działających w JZS.

Sala 2 – Rozwój Produkcji

Przedstawiono tu fabrykę w Jelczu i zakłady zamiejscowe. Prezentowane są zdjęcia i eksponaty przedstawiające pojazdy marki JELCZ – zarówno te znane z dróg i taśm produkcyjnych, jak i prototypy. Umieszczono tu również zdjęcia z rajdów w których uczestniczyły pojazdy marki JELCZ.

Sala 3 – Działalność Socjalna i Organizacje

Zdjęcia dokumentują działalność socjalną zakładu w sferze budownictwa, służby zdrowia, kultury, szkolnictwa, sportu i rekreacji. Na zdjęciach zobaczymy min. Zakładowy dom kultury, Stołówki zakładowe, Obiekty wypoczynkowe, Obiekty i zawody sportowe, Orkiestrę zakładową.

Zdjęcia i eksponaty dotyczą również działających w JZS organizacji społeczno-politycznych, w tym organizacji związkowych.

Sala 4 – JELCZ Sp. z o.o.

Ekspozycja prezentowana w tej Sali dotyczy najnowszej historii marki JELCZA. Prezentowane zdjęcia i eksponaty przedstawiają okres od rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Spółkę “Jelcz-Komponenty” Sp. z o.o. do chwili obecnej. Zdjęcia dokumentują najważniejsze zdarzenia oraz przedstawiają galerię aktualnie produkowanych przez Spółkę pojazdów marki JELCZ.