O FIRMIE

JELCZ Sp. z o.o. została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej w dniu 30.11.2000r. pod nazwą “Komponenty Jelcz”. Działalność gospodarczą rozpoczęła 1 lipca 2001r.

Spółka powstała w wyniku przekształceń kapitałowych Zakładów Samochodowych JELCZ S.A., producenta znanych w Polsce autobusów, samochodów ciężarowych i samochodów pożarniczych marki JELCZ.

JELCZ Sp. z o.o. jest właścicielem praw do marki JELCZ, wszystkich znaków towarowych oraz całości praw do dokumentacji technicznej i produkcji pojazdów marki JELCZ wytworzonych począwszy od 1952r.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • marketing,rozwój, techniczne przygotowanie, produkcja i sprzedaż samochodów ciężarowych marki JELCZ
  • produkcja i sprzedaż części zamiennych do pojazdów użytkowych marki JELCZ,
  • marketing, techniczne przygotowanie, produkcja i sprzedaż usług dla:

– rynku producentów pojazdów użytkowych kołowych i szynowych,

– producentów maszyn, urządzeń dla rolnictwa i budownictwa,

– producentów sprzętu AGD i sprzętu elektrotechnicznego

W 2007r. Spółka uzyskała koncesję nr B001/2007 na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (na 50 lat).

W październiku 2012r. Spółka uzyskała uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu żurawi przenośnych i urządzeń technicznych do manipulacji kontenerami (hakowych systemów załadowczych) zamontowanych na uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym .

Dysponujemy maszynami CNC do obróbki mechanicznej metali i obróbki tłocznej blach, wykwalifikowaną kadrą oraz prawie 70 letnim doświadczeniem w branży samochodowej i metalowej.
Klientom gwarantujemy spełnienie oczekiwań dotyczących jakości produktów i usług oraz warunków ich pozyskania.

Zarząd

Wioletta Krawczyk – Namyślak
p.o. Prezes Zarządu

 

Dominik Gerbszt
Członek Zarządu

Rada nadzorcza

Piotr Hawerczuk
Przewodniczący

 

Ludwika Płoskoń
Wiceprzewodniczący

 

Paweł Szczeszek
Członek Rady

 

Piotr Migaj
Sekretarz

Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy JELCZ Sp. z o.o. składa się z 57966 udziałów o łącznej wysokości 28.983.000 zł. Całość udziałów Spółki posiada HUTA STALOWA WOLA S.A.
JELCZ Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGZ S.A.

Z dniem 01.09.2014r została udostępniona dla zwiedzających Izba Historii Marki JELCZ zlokalizowana w obiekcie JELCZ Sp.  z o.o. w Jelczu-Laskowicach przy ul. Inżynierskiej 3.

Godziny otwarcia Izby Historii Marki JELCZ:

Poniedziałek –   1000 –  1300

Środa –               1000– 1300 

Czwartek –         1500 – 1800

Zwiedzanie Izby Historii Marki JELCZ przez grupy zorganizowane, jest również możliwe w innych terminach – po telefonicznym uzgodnieniu terminu z kustoszem – nr tel. 507 140 352.

Izba Historii Marki JELCZ składa się z czterech sal wystawowych i nawiązuje do Zakładowego Muzeum JZS mieszczącego się w dawnym wieżowcu JZS (BOT). W salach których umieszczono zarówno eksponaty prezentujące historię i rozwój marki JELCZ począwszy od powstania Jelczańskich Zakładów Samochodowych, po czasy współczesne Spółki JELCZ Sp. z o.o.

Obecna ekspozycja przedstawia:

Sala 1 – Historia i Ludzie

Przedstawiono tu historię okolicznych ziem od czasów słowiańskich poprzez okres II wojny światowej, do czasów powstania Jelczańskich Zakładów Samochodowych oraz udokumentowano wkład JZS w rozwój regionu i kraju.

Prezentowane są również zdjęcia osób tworzących historię zakładu- Dyrektorzy, Posłowie, Pionierzy i zasłużeni Pracownicy JZS oraz oficjalni goście. W Sali wystawione są sztandary organizacji działających w JZS.

Sala 2 – Rozwój Produkcji

Przedstawiono tu fabrykę w Jelczu i zakłady zamiejscowe. Prezentowane są zdjęcia i eksponaty przedstawiające pojazdy marki JELCZ – zarówno te znane z dróg i taśm produkcyjnych, jak i prototypy. Umieszczono tu również zdjęcia z rajdów w których uczestniczyły pojazdy marki JELCZ.

Sala 3 – Działalność Socjalna i Organizacje

Zdjęcia dokumentują działalność socjalną zakładu w sferze budownictwa, służby zdrowia, kultury, szkolnictwa, sportu i rekreacji. Na zdjęciach zobaczymy min. Zakładowy dom kultury, Stołówki zakładowe, Obiekty wypoczynkowe, Obiekty i zawody sportowe, Orkiestrę zakładową.

Zdjęcia i eksponaty dotyczą również działających w JZS organizacji społeczno-politycznych, w tym organizacji związkowych.

Sala 4 – JELCZ Sp. z o.o.

Ekspozycja prezentowana w tej Sali dotyczy najnowszej historii marki JELCZA. Prezentowane zdjęcia i eksponaty przedstawiają okres od rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Spółkę “Jelcz-Komponenty” Sp. z o.o. do chwili obecnej. Zdjęcia dokumentują najważniejsze zdarzenia oraz przedstawiają galerię aktualnie produkowanych przez Spółkę pojazdów marki JELCZ.