Podpisanie umowy na 14 zestawów do transportu ciężkiego sprzętu gąsienicowego dla Sił Zbrojnych RP

W dniu 29 maja br. w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia w Warszawie doszło do oficjalnego podpisania umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a JELCZ Sp. z o.o. na dostawę zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o ładowności powyżej 63 ton. W imieniu spółki umowę podpisali pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Leon Szuturma i Członek Zarządu Dominik Gerbszt.
Przedmiotem umowy jest dostawa 14 zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego, tj. ciągników z naczepami niskopodwoziowymi o ładowności powyżej 63 ton w latach 2020-2022 w ramach części gwarantowanej zamówienia, którego wartość wynosi 72 291 160,59 zł brutto.
Umowa zawiera również prawo opcji obejmujące dostawy 9 zestawów i 3 ciągników bez naczep niskopodwoziowych. W przypadku jego uruchomienia wynagrodzenie może zostać zwiększone podnosząc całkowitą wartość umowy o 54 258 362,52 zł brutto.
Odbiorcą przedmiotowego sprzętu są jednostki logistyczne Sił Zbrojnych RP.
Stanowiące przedmiot zamówienia ciągniki siodłowe z naczepami niskopodwoziowymi będą przeznaczone do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 70 ton w trudnych warunkach terenowych, w czasie pokoju oraz w trakcie działań bojowych.